Test Analiz Raporları
Test Analiz Raporları

Test Analiz Raporları

Test Analiz Raporları

Ticaret Bakanlığınca yürütülen 2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi 22.10.2018 tarihinde değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.

Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporlarının desteklenmesine ilişkin Genelge ve eklerinde yapılan sadeleştirmeler neticesinde üyelerimiz daha kolay şekilde destek başvurusu yapabileceklerdir.

* Test/analiz raporu, akredite belgeleri, sözleşme/fiyat teklifi, fatura ve ödeme belgelerinin yerine Ek-8 icmal tablosu'nun ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

 Ek-8 icmal tablosunun ibraz edilmesi için, ödemelerin mevzuatta belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. (“Ek-1 Başvuru için gerekli belgeler ve dikkat edilecek hususlar” ödeme belgelerinde yer alan kurallara uyulması zorunludur.)


 Ayrıca, Genelge değişimi öncesinde iletilen ve sonuçlandırılmayan başvurular için, yürürlüğe giren Genelge'nin lehte olan hükümleri uygulanacaktır.

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.