Kapasite Raporu
Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite raporu nedir, nerelerde kullanılır, nasıl alınır?


Kapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu;  Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9),
• 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
• Teşviklerle İlgili Tebliğler,
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

 Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
• Gıda Sanayi
• İplik Sanayi
• Dokuma Sanayi
• Örme Sanayi
• Konfeksiyon Sanayi
• Boya, Apre ve Emprime Sanayi
• Jüt ve Amyant Sanayi
• Halı ve Hasır Sanayi
• Döküm Sanayi
• Madeni Eşya Sanayi
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayi
• Çeşitli Metal Sanayi
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayi
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayi
• Toprak Eşya Sanayi
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayi
• Cam ve Porselen Sanayi
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayi
• Baskı ve Cilt Sanayi
• Kimya Sanayi
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayi
• Plastik Eşya Sanayi
• Kauçuk Eşya Sanayi
• Deri Eşya Sanayi
• Film ve Fotoğraf Sanayi
• Protez ve Ortopedi Sanayi
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?
Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.