Çevre İzin Belgeleri
Çevre İzin Belgeleri

Çevre İzin Belgeleri

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi ifade eder.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi ifade eder.

Çevre Lisansı: Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği ek -3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade eder.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi ifade eder.

Çevre İzin ve Lisans belgesi neden alınmalıdır?  

Çevre izin ve lisans yönetmeliği ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre yönetmeliğin çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) yada çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır. Eğer tesis faaliyet konusu ek-1 ve ek-2 listesinde yer almakta ise tesis çevre iznine ve/veya çevre lisansına tabidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı nasıl alınır?

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapar. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında yönetmeliğin Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

 

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.