AR-GE Merkezleri
AR-GE Merkezleri

AR-GE Merkezleri


AR-GE Merkezi Nedir?

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin,

 

AR-GE Merkezi, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

 

AR-GE Merkezi Sertifikası Temel Şartları

Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 30 (otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur.

Ar-Ge Merkezinin ayrı bir fiziki birim veya aynı lokasyonda olması gerekir.

Şirketin Ar-Ge kabiliyetinin olması gereklidir.

 

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.